please wait, site is loading

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…

יום הולדת של פיות ואבירים

גילאי 4-8

מיקום: בבית או בחצר

לימי הולדת, יצרנו תכנית נפלאה שמלהיבה את ילדים ומרשימה את ההורים.

גיבורים של סיפור אגדה

אנחנו מקימים לכבוד החגיגה תפאורה יפיפייה ומוסיקה קסומה משלימה את האווירה. שחקן ושחקנית בדמויות של אביר ופיה, פוגשים את הילד/ת יום והופכים אותו/ה לפיית/אביר יום ההולדת. אל הממלכה הקסומה שיצרנו, מקבל הילד/ה את החברים. הם לובשים גלימות וכנפיים והופכים לאבירים ופיות. מהרגע הראשון כולם בתוך האגדה!

התכנית בנויה כמסע הרפתקאות, שהילד/ה מוביל/ה ביחד עם הדמויות שלנו. היא מורכבת מסצנות תיאטרוניות ופעילויות שכולם עושים ביחד (אצלנו כולם משתתפים כל הזמן). לכול רגע מותאם פסקול מיוחד, כמו בסרט או בהצגה, כך שהילדים ממש נכנסים לתפקיד ומרגישים גיבורי העלילה.

התכנית שקטה ואינטליגנטית. גילינו שכדי שהילדים יהיו מרותקים, הם לא צריכים רעש וצלצולים. יש במסע חלקים קסומים שהבנות אוהבות וחלקים מאתגרים שסוחפים את הבנים. הקבוצה פועלת כ”חבורה אחת” שיוצאת למשימה, מה שיוצר אווירה מגבשת שאוספת את כולם. בסיום אנו עורכים ביחד אתכם את טקס העוגה ומחלקים לחברים את המזכרות המיוחדות שלנו.

ילד/ת יום ההולדת יישארו עם זיכרון משמעותי, של הובלת החבורה בבמסע בלתי נשכח ביער המשאלות. החברים ילמדו את הסוד הקסום להגשמת משאלות ואתם תיהנו מאירוע עשיר ואינטליגנטי שמשאיר רושם רב וטעם של עוד…